Staňte se Štamgastem pivnice v Obecním domě

Štamgast karta Vás opravňuje k čerpání výhod, které vždy naleznete na této stránce.
Momentálně nabízíme „štamgastům“ slevu 15% na celoou nabídku.


Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

Souhlasím se zpracováním osobních údaj v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a to za účelem zasílání newsletteru. Souhlas uděluji společnosti Vyšehrad 2000, a.s., náměstí Republiky 1090, IČO 61507717.

Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil s níže uvedenými (druhá strana) informacemi o zpracování osobních údajů.

Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů bude Vyšehrad 20000, a.s.. Údaje bude správce zpracovávat jenom do chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas, a to jenom za účelem zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje budou následně ze systémů správce smazány. Tento souhlas bude skartován po uplynutí 3 let ode dne, kdy dojde k ukončení zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu, tedy od posledního zaslání newsletteru nebo od chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas.

Správce zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje správce neposkytuje žádné další třetí straně (nejsou předávány ani do žádné třetí země či mezinárodní organizaci). Vaše osobní údaje správce nezveřejňuje.

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu:

  • máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
  • máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
  • máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
  • máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů,
  • máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Děkujeme za registraci. Vaše karta bude připravena do dvou dnů k vyzvednutí v otevírací době pivnice.